Inicjatywa ustawodawcza w sprawie dodatków emerytalnych dla członków OSP

 

W dniu 10 stycznia 2020 r. podczas 3. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie projektu ustawy złożył Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Druh Janusz Konieczny.

Pisemną treść wystąpienia w formacie *pdf publikujemy w całości poniżej:

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl