Instrukcja dla OSP (COVID-19)

 WAŻNE!!!!!!!!! Poniżej publikujemy do wykorzystania organizacyjnego „Instrukcję Zarządu Głównego Związku OSP RP dla OSP uczestniczących w działaniach związanych z koronawirusem SARSCoV-2. Aktualne zasady i ograniczenia COVID-19_AZiO.” Aby pobrać instrukcję otwórz poniższy folder pdf :

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl