Podkarpacki Jubileusz 100-lecia Związku OSP RP

W dniu 11 lipca 2021 r. strażacy OSP woj. podkarpackiego uroczyście świętowali Jubileusz 100-lecia Związku OSP RP w czasie XXVI Podkarpackiej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej pow. przemyski.Jubileusz rozpoczął się od uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji wszystkich strażaków Podkarpacia koncelebrowanej przez Kapelanów strażackich pod przewodnictwem Ks. Biskupa Krzysztofa Chudzio z Archidiecezji Przemyskiej.

Na uroczystość jubileuszową i mszę święta poza licznymi delegacjami OSP przybyli goście m.in. Prezes Zarządu Głównego Waldemar Pawlak, Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Wiceprezes ZG, Prezes ZOW ZOSP RP Janusz Konieczny, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Starosta Przemyski Pan Jan Pączek i Wicestarosta Pan Marek Kudła, Komendant Miejski PSP w Przemyślu st. bryg. Bogusław Szczurko, członkowie ZOW ZOSP RP i Prezesi ZOP ZOSP RP woj. podkarpackiego. W uroczystości uczestniczył również Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Paul – działacz Związku OSP RP z pow. leżajskiego.

Po mszy św. odbył się okolicznościowy apel. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru ZOW, wysłuchaniu hymnu narodowego i raportu, który Dowódca apelu Dh Michał Głocki złożył Prezesowi W. Pawlakowi.

Oficjalnego otwarcia i wprowadzenia dokonał Prezes ZOW Janusz Konieczny. Jubileusz 100-lecia Związku OSP RP był doskonałą okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom OSP i działaczom Związku OSP RP odznaczeń państwowych i korporacyjnych.

Wojewoda Pani Ewa Leniart w asyście Prezesów W.Pawlaka i J.Koniecznego oraz nadbryg. A.Babca udekorowała – 7 strażaków Złotym Krzyżem Zasługi, 21 Srebrnym Krzyżem Zasługi i 50 Brązowym Krzyżem Zasługi.

Natomiast Prezes W.Pawlak w asyście Pani Wojewody E.Leniart, nadbryg. A.Babca i Prezesa ZOW J.Koniecznego odznaczył 21 strażaków i działaczy Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz 21 Medalem Honorowym im.B.Chomicza.

Na zakończenie wręczenia wyróżnień, Prezes ZOW ZOSP RP Dh J.Konieczny po raz pierwszy wręczył Odznakę Honorową „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” ustanowioną przez ZOW ZOSP RP woj. podkarpackiego w roku 2021. Pierwsze honorowe odznaki otrzymali m.in. Prezes W.Pawlak, nadbryg. A.Babiec, st. bryg. w st. spocz. K.Gładysz, st. bryg. w st. spocz. A.Stopa, Wiceprezesi ZOW – F.Augustyn i W.Tabasz, Członkowie Prezydium ZOW - K.Ślęzak, J.Golec, W.Kazienko, były Prezes ZW w Rzeszowie Z.Dytko oraz były Prezes ZW w Tarnobrzegu B.Gradziński. Gwiazdą uhonorowani zostali również kapelani strażaccy – ks. M.Rusin, ks.J.Jasiurkowski, ks.B. Bogaczewicz i ks.M.Hofman.

W imieniu odznaczonych podziękowania władzom za otrzymane odznaczenia i wyróżnienia złożył Dh W.Kazienko - Prezes ZOP ZOSP RP w Przemyślu. 

W czasie uroczystości władze Związku OSP RP – Prezes W.Pawlak i Prezes J.Konieczny w sposób szczególny podziękowali Wojewodzie Pani Ewie Leniart za wspieranie działalności OSP i ich Związku dekorując Panią Wojewodę złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Zdjęcia. M.Zając UG Gorzyce

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl