V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego

 W dniu 05 marca 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie powiat rzeszowski odbył się V Wojewódzki Zjazd Związku OSP RP woj. podkarpackiego.

V Zjazd podsumował działalność Zarządu Oddziału Wojewódzkiego za lata 2017-2022. Przyjął program działania na nową kadencje 2022-2027 oraz wybrał nowe władze wojewódzkie Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczyło 63 delegatów z 67 wybranych na zjazdach oddziałów powiatowych, co stanowiło 94 % frekwencji zjazdowej.

Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru ZOW na salę obrad i wysłuchania hymnu Związku OSP RP w wykonaniu żeńskiego chórku OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów.

Otwarcia zjazdu dokonał ustępujący Prezes ZOW Janusz Konieczny, witając m.in. gości zjazdu – Zbigniewa Chmielowca - Posłana na Sejm RP, Przewodniczącego Poselskiego Zespołu Strażaków będącego jednocześnie przedstawicielem oddziału powiatowego ZOSP RP w Kolbuszowej do składu ZOW, Joannę Sawicką – Wicewojewodę Podkarpackiego, Waldemara Pawlaka – Prezesa ZG ZOSP RP, Adama Skibę – Prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie, Adama Dziedzica – Wójta Gminy Świlcza oraz ks. Mieczysława Rusina – Kapelana Strażaków Archidiecezji Przemyskiej. W zjeździe uczestniczyła również Krystyna Skowrońska – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków.

Po oficjalnym otwarciu zjazdu wyróżniającym się działaczom ZOSP RP woj. podkarpackiego zostały wręczone odznaczenia państwowe i korporacyjne ZOSP RP.

Wicewojewoda Joanna Sawicka wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP za społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Jan Lepak, SKZ - Stanisław Bartnik, Marian Bąk, Jan Kudyba, Adam Łukaszewski, Janusz Litwin, Marek Pater, Jerzy Polniaszek, Roman Warchoł, BKZ – Zbigniew Jakubik, Krzysztof Węgrzyn i Marzena Sudoł.

Prezesi Waldemar Pawlak i Janusz Konieczny wręczyli odznaczenia korporacyjne, które otrzymali: Złoty Znak Związku OSP RP – Aleksander Kopacz, Eugeniusz Nawracaj, i Andrzej Wiernusz, Krzyż Rycerski za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia – Dawid Dziuban, Rafał Grela, Dawid Kapinos, Bartosz Marszałek, Dariusz Piekuś, Piotr Piekuś i Jarosław Ziobrowski, Medal honorowy im. B.Chomicza – Janusz Bik, Tadeusz Dąbrowski, Tadeusz Gęśla, Jan Kindelski, Bogdan Maraj i Janusz Pieczonka. Strażacką Gwiazdą Podkarpacia uhonorowano – Józefa Dzindzio, Kazimierza Janiga, Jana Paca, Edwarda Szlichtę, Krzysztofa Tomków i ks. Józefa Turonia.

Sprawozdanie z działalności ZOW ZOSP RP za lata 2017-2022 przedstawił Janusz Konieczny. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Sądu Honorowego przedstawił Przewodniczący WSH ks. Józef Jasiurkowski a sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej Przewodniczący Józef Dzindzio.

Po dyskusji zjazdowej i wystąpieniach gości, zjazd jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego za działalność w latach 2017-2022.

Zjazd zatwierdził 23 osobowy skład nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz wybrał 5 osobowy skład WSH i 5 osobowy skład WKR.

Nowo zatwierdzone władze wojewódzkie wybrały Prezydium ZOW w składzie: Prezes – Jan Pac, Wiceprezesi – Franciszek Augustyn, Bogdan Cioch, Zbigniew Chmielowiec, Witold Kazienko i Stanisław Święch, Sekretarz – Jacek Hynowski, członkowie prezydium – nadbryg. Andrzej Babiec, ks. Józef Jasiurkowski, Józef Golec, Tomasz Kotliński i Grzegorz Klecha.

Ponadto ZOW wybrał swoich przedstawicieli do składu Zarządu Głównego, którymi zostali: Franciszek Augustyn, Jan Pac, Witold Kazienko i Stanisław Święch.

Przewodniczącym WSH został wybrany Władysław Tabasz a Przewodniczącym WKR Zbigniew Jurek.

Zjazd wybrał również 13 delegatów na XV Zjazd Krajowy, który odbędzie się w dniu 01 października 2022 roku. Delegatami wybrani zostali: Józef Golec, ks. Józef Jasiurkowski, Mariusz Kaliniewicz, Janusz Konieczny, Tomasz Kotliński, Jan Kucaj, Leszek Król, Tadeusz Niedźwiecki, Ryszard Szado, Władysław Tabasz, Józef Tucki, Paweł Wajhajmer i Wojciech Zioło.

Przed oficjalnym zamknięciem zjazdu w sposób szczególny strażacy OSP i działacze ZOSP RP woj. podkarpackiego podziękowali Januszowi Koniecznemu za kierowanie Zarządem Oddziału Wojewódzkiego w latach 1999-2022, były życzenia, kwiaty i okolicznościowe upominki.

Fot. S.Święch i G.Waliłko

Poniżej do pobrania w formacie "pdf" kopia Sprawozdania z działalności
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego -
IV kadencji w latach 2017-2022.
(kliknij w stronę tytułową i pobierz).

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl