Komisja ds. dzieci, młodzieży i sportu

WAŻNE!!!!!!  Standardy Ochrony Małoletnich w OSP i oddziałach Związku OSP RP

Standardy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Władze Związku OSP RP informują, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy wchodzą w życie 15 lutego 2024r. Przyjęcie standardów w OSP musi nastąpić do 15 lutego 2024r. Standardy ochrony małoletnich mają być wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024r. [art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023r.].o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2023 r. poz. 1606]. Władzą uprawnioną a zarazem zobowiązaną do wprowadzenia standardów będzie Zarząd OSP. Zalecaną formą jest podjęcie przez Zarząd OSP uchwały o przyjęciu Standardów. Wzorcowy projekt Standardów Ochrony Małoletnich w OSP do pobrania i wykorzystania wewnątrzorganizacyjnego poniżej:

Standardy OSP

 

Standardy dla oddziałów Związku OSP RP

Poniżej udostępniamy link  do strony Związku OSP RP na której opublikowane zostały Standardy Ochrony Małoletnich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Standardami opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

https://zosprp.pl/2024/02/15/standardy-ochrony-maloletnich-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rzeczypospolitej-polskiej/

*************************************************************************************************************

Wojewódzka Komisja ds. dzieci, młodzieży i sportu ZOW, informuję, że Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Nr 64/17/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku zatwierdziło i przyjęło do stosowania REGULAMIN Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2023.
Komisja informuje, że w miesiącu marcu 2024 roku planuje zorganizować I WOJEWÓDZKIE HALOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO [więcej informacji na temat zawodów w późniejszych komunikatach].

Poniżej do pobrania regulamin zawodów:

https://zosprp.pl/2023/12/13/zawody-halowe-mdp/

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl