1,5 % OPP za rok podatkowy 2022

Poniżej publikujemy Zestawienie zbiorcze środków finansowych do wykorzystania w roku 2024 z wpłat 1,5 %  OPP dla OSP i oddziałów ZOSP RP województwa  podkarpackiego  za rok podatkowy 2022. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/61/2023 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 12 grudnia 2023r. środki finansowe z wpłat 1,5 % OSP i oddziały Związku OSP RP mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2024 roku.
Ponadto poniżej publikujemy aktualnie obwiązujący Regulamin "1,5% podatku dla  Związku OSP RP" przyjęty Uchwałą Nr 11/4/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w dniu 16 grudnia 2022 r.


Uchwała Prezydium ZOW ZOSP RP Nr 23/61/2023 z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik do uchwały - Zbiorcze zestawienie pozyskanych wpłat z "1,5 % podatku  dla Związku OSP RP" za rok podatkowy 2022


Regulamin „1,5% podatku dla Związku OSP RP”


 Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu


Załącznik Nr 3 do regulaminu

1 % OPP za rok 2021

Poniżej publikujemy wykaz środków finansowych z wpłat 1 %  OPP dla OSP za rok podatkowy 2021. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/27/2022 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 29 grudnia 2022 r. środki z 1 % Ochotnicze Straże Pożarne jak również ZOP ZOSP RP mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku.
Uchwała Prezydium ZOW ZOSP RP Nr 12/27/2022 z dnia 29.12.2022r.
Załącznik do uchwały - Wykaz środków do wykorzystania przez OSP i ZOP w roku 2023

1 % OPP za rok 2020

Poniżej publikujemy wykaz środków finansowych z wpłat 1 %  OPP dla OSP za rok podatkowy 2020. Zgodnie z Uchwałą Nr 36/74/2021 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 10 grudnia 2021r. środki z 1 % Ochotnicze Straże Pożarne mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.
Uchwała Prezydium ZOW ZOSP RP Nr 36/74/2021 z dnia 10.12.2021r.
Załącznik do uchwały - Wykaz środków do wykorzystania przez OSP w roku 2022

Wpłaty 1% za rok 2019

Poniżej publikujemy wykaz środków finansowych z wpłat 1 %  OPP dla OSP za rok podatkowy 2019. Zgodnie z Uchwałą Nr  28/63/2021 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 20 stycznia 2021r. środki z 1 % Ochotnicze Straże Pożarne mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Uchwała Nr 28/63/2021 Prezydium ZOW
Wykaz środków finansowych do wykorzystania w roku 2021

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl