Oferta handlowa

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. podkarpackiego oprócz bieżącej działalności statutowo-organizacyjnej prowadzi również działalność handlową ukierunkowaną w szczególności na zaopatrywaniu OSP w nowoczesny sprzęt ratowniczo - pożarniczy oraz najnowsze wzory umundurowania.

W Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz w Biurach Terenowych OW ZOSP RP w Krośnie i Przemyślu można zakupić niżej wymieniony asortyment umundurowania i sprzętu. Wszystkie oferowane towary i sprzęt, posiadają wymagane atesty i certyfikaty, gwarantujące wysoką, jakość oraz parametry techniczne zgodne z obowiązującymi normatywami.

Informacji o cenach udzielamy telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe do poszczególnych biur znajdują w zakładce obok po prawej stronie.

Umundurowanie wyjściowe i ochronne

W stałej sprzedaży oferujemy:

 ▪ Mundury galowe i wyjściowe

 ▪ Czapki rogatywki

 ▪ Koszule

 ▪ Sznury galowe

 ▪ Sznury do koszul

 ▪ Pagony

 ▪ Dystynkcje

 ▪ Obuwie wyjściowe

 ▪ Ubrania koszarowe

 ▪ Ubrania ochronne USP GORE-TEX

 ▪ Hełmy CALISJA

 ▪ Obuwie ochronne

 ▪ Rękawice ochronne

 ▪ Kominiarki

 ▪ Koszulki strażackie

Przy składaniu zamówień na umundurowanie należy uprzednio zapoznać się z tabelami rozmiarów, które można pobrać w formacie *doc i * pdf poniżej:


> tabele rozmiarów umundurowania wyjściowego       

> tabele rozmiarów umundurowania ochronnego      
> tabela rozmiarów umundurowania MDP      

> druk zamówienia na umundurowanie           

Nasi główni dostawcy:

 

ZOSP RP Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach (WUS)

 

 

Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu (KZPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt ratowniczo-pożarniczy

 

W ciągłej sprzedaży posiadamy sprzęt i wyposażenie uznanych producentów m.in.:

 ▪ Węże tłoczne W-52 i W-75

 ▪ Węże ssawne W-110

 ▪ Prądownice

 ▪ Rozdzielacze

 ▪ Zbiorniki wodne

 ▪ Łączniki i przełączniki

 ▪ Radiotelefony nasobne

 ▪ Radiotelefony samochodowe

 ▪ Motopompy

 ▪ Motopompy pływające

 ▪ Pompy szlamowe

 ▪ Agregaty prądotwórcze

 ▪ Piły do drewna

 ▪ Piły do betonu i stali

 ▪ Aparaty oddechowe

 ▪ Wentylatory i turbowentylatory oddymiające

 ▪ Sprzęt ratownictwa technicznego

 ▪ Drabiny pożarnicze

 ▪ Tory na zawody sportowo - pożarnicze

 ▪ Zestawy PSP R-1

 ▪ inny specjalistyczny sprzęt jak: sanie lodowe, kołowroty ratownicze itp.

 

Pełny wykaz sprzętu możliwy do zamówienia w Biurach OW ZOSP RP można pobrać w formacie *pdf poniżej:

 Pobierz druk zamówienia na sprzęt (w formacie *doc lub *pdf):
                

Wydawnictwa dydaktyczne i szkoleniowe

 

Książki z serii ABC Strażaka Ochotnika i inne materiały szkoleniowe. 
Aktualny wykaz wydawnictw - do pobrania [tutaj]

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl