PRAWO i REGULAMINY

Związek jak i jego OSP działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnych statutów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W myśl art. 15. pkt 6 i 7 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej związek ochotniczych straży pożarnej i ochotnicza straż pożarna są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast art. 19. tej ustawy stanowi, że:
1) ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. 
2) bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1.
Poniżej publikujemy aktualne treści powyższych ustaw.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.)
otwórz i pobierz:  
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.)
otwórz i pobierz:  
Wiele innych istotnych norm prawnych takich jak: Podstawowe akty prawne – OSP, Opinie prawne czy też Prawnik radzi można pobrać ze strony internetowej naszego Związku OSP RP - wystarczy kliknąć w poniższą ikonę "otwórz":

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, formacją mundurową posiadającą własny hymn, flagę i znak organizacyjny to wymaga odpowiednich standardów zachowań, oraz realizacji wielu specjalistycznych zadań statutowych, których wzorcowe wykonywanie określono w normach prawnych w tym regulaminach. Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych regulaminów obowiązujących w Związku OSP RP:    Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych
·       CTIF - Regulamin Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych 
 
·       Jednostki Operacyjno-Techniczne w OSP
·       Komisja rewizyjna
·       Konkurs "Wzorowa drużyna MDP i jej opiekun"
·       Konkurs na prace dotyczące historii pożarnictwa
·       Konkurs plastyczny
·       Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
·       Odznaki i wyróżnienia
·       Ogólnopolski Konkurs Kronik
·       Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
·       Organizacja i tryb pracy zarządów ZOSP RP
·       Pieczęcie
·       Przeglądy Orkiestr
·       Ramowe wytyczne projektowania strażnic OSP
·       Sędziowie Zawodów Strażackich
·       Symbole ZOSP RP
·       Sztandary
·       Umundurowanie
·       Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych
·       Wyposażenie OSP
·       Wytyczne komendanta gminnego ZOSP RP
·       Wzorcowe programy szkolenia MDP
·       Wzorcowy regulamin organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
·       Założenia programowo-organizacyjne Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP i Festiwalu Piosenki Strażackiej
·       Zasady organizacji szkoleń członków OSP
·       Zasady przeprowadzania i oceny musztry w zawodach OSP
·       Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
·       Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP CTIF..

Powyższe regulaminy są możliwe do pobrania ze strony www.zosprp.pl - wystarczy kliknąć w odpowiedni regulamin.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl