Statut Związku OSP RP

 W dniu 01 października 2022 roku  XV Zjazd Krajowy ZOSP RP przyjął zmiany do Statutu ZOSP RP, które zostały zarejestrowane w KRS i obowiązują od 15 listopada 2022 roku.
Poniżej do pobrania aktualnie obowiązujący Statut Związku OSP RP:

 otwórz i pobierz:

________________________________________________________________________________________

W dniu 4 czerwca 2016 r. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy ZOSP RP Uchwałą Nr 1/2016 przyjął zmiany do Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Treść uchwały poniżej:

 otwórz i pobierz:

Zmiany w Statucie zostały zarejestrowane w KRS i obowiązują od dnia 26 sierpnia 2016 roku. Poniżej publikujemy obowiązującą wersję statutu. Dla ułatwienia zmienione zapisy statutu zaznaczono kolorem żółtym.

otwórz i pobierz: 


  Poniżej Statut Związku OSP RP obowiązujący do dnia 25 sierpnia 2016 roku.

otwórz i pobierz:

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl