Regulamin nadawania odznaki honorowej STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. ustanowił w roku 2021 nowe wyróżnienie - odznakę honorową „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”. Regulamin odznaki i inne załączniki do regulaminu publikujemy do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego poniżej:


Lp.


Nazwa dokumentu

(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie
*pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1

Uchwała Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP o ustanowieniu odznaki honorowej o nazwie „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Uchwała Nr 193/46/2021 z dnia  27 kwietnia 2021 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 2021 w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

 

X

 

 

X

2

REGULAMIN odznaki honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.


X

3

Wzór legitymacji nadania odznaki


 

X

4

Wzór dyplomu nadania odznaki


 

X

5

Druk wniosku o nadanie odznaki indywidualnej


6

Druk wniosku o nadanie odznaki dla zbiorowościW dniu 15 listopada 2022 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Uchwałą Nr 10/III/2022 wprowadził zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.
Wprowadzono następujące zmiany:

1)   W § 3 po ust. 3 dodać ust. 3a o treści:

„Odznaka dla zbiorowości może być nadana oddziałowi Związku, OSP oraz organizacjom lub instytucjom współpracującym ze Związkiem OSP. Odznakę OSP można nadać po 10 latach od uhonorowania Złotym Znakiem Związku OSP RP natomiast innym podmiotom prawnym po 10 latach uhonorowania Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

2)   W § 3 po ust. 4 o treści:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasady, o którejmowa w pkt. 3.”

nadać nowe brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasad, o których mowa w pkt. 3 i pkt.3a”

3)   W § 8 ust. 3 o treści:

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, organizacji lub instytucji.”

nadać nowe brzmienie:

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, organizacji lub instytucji.
Natomiast Odznakę przyznaną dla zbiorowości ze sztandarem zawiesza się na specjalnej wstędze wg wzoru i opisu określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.”

Poniżej do pobrania treść uchwały oraz załącznik 7 do Regulaminu.

Uchwała ZOW Nr 10/III/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl