Zarząd Oddziału

Zatwierdzony w dniu 05 marca 2022 roku na V Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego - Zarząd Oddziału woj. podkarpackiego składa się z przedstawicieli wszystkich 22 zarządów oddziałów powiatowych:
AUGUSTYN Franciszek - pow. mielecki

nadbryg. BABIEC Andrzej - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

CHMIELOWIEC Zbigniew - pow. kolbuszowski

CIOCH Bogdan - pow. rzeszowski

FIC Mariusz - pow. brzozowski

GĄTARSKI Łukasz - pow. strzyżowski
GOLEC Józef - pow. leżajski do dnia 15.11.2022 r., a następnie PAUL Jerzy

HYNOWSKI Jacek - pow. tarnobrzeski

IDEC Grzegorz - pow. stalowowolski

JASIURKOWSKI Józef - pow. dębicki

KALINIEWICZ Mariusz - pow. leski
KAZIENKO Witold - pow.przemyski

KLECHA Grzegorz - pow. sanocki

KOTLIŃSKI Tomasz - pow. jarosławski
KRÓL Leszek - pow. lubaczowski
LITWIN Janusz - pow. krośnieński

LORENC Dominik - pow. ropczycko-sędziszowski
NIEDŹWIECKI Tadeusz - pow. bieszczadzki
PAC Jan - pow. niżański

RAJZER Adam - pow. łańcucki
ŚWIĘCH Stanisław - pow. jasielski

WAJHAJMER Paweł - pow. przeworski

ZIOŁO Wojciech - m. Tarnobrzeg

Prezydium Zarządu Oddziału


PREZES ZOW

Jan Pac


WICEPREZESI ZOW
Franciszek AUGUSTYN
Zbigniew CHMIELOWIEC
Bogdan CIOCH
Witold KAZIENKO
Stanisław ŚWIĘCH


SEKRETARZ ZOW
Jacek HYNOWSKI


CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZOW
                nadbryg. Andrzej BABIEC - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
Józef JASIURKOWSKI
Grzegorz KLECHA
Tomasz KOTLIŃSKI

Wojewódzki Sąd Honorowy ZOSP RP

 PRZEWODNICZĄCY WSH
Władysław TABASZ        
WICEPRZEWODNICZĄCY WSH
Jan KUCAJ


 SEKRETARZ WSH
Ryszard SZADO
 

 

CZŁONKOWIE WSH
Jerzy GÓRALEWICZ
Stanisław GÓRSKI

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ZOSP RP

 
 PRZEWODNICZĄCY WKR
Zbigniew JUREKWICEPRZEWODNICZĄCY WKR
Edward POKRYWKA

SEKRETARZ WKR
Józef TUCKI


CZŁONKOWIE WKR
Janusz BIK
Tadeusz SERAFIN

Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP


Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP województwa podkarpackiego sprawuje
od 05 marca 2022 roku
Druh Edward SZLICHTA - DYREKTOR Zarządu Wykonawczego

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl