Zespoły artystyczne przy OSP

Na terenie woj. podkarpackiego prowadzone są również inne formy działalności kulturalno-wychowawczej m.in. przy Ochotniczych Strażach Pożarnych zorganizowanych jest: 

  • 12 grup tanecznych z 235 tancerzami, 
  • 39 zespołów artystycznych z 540 członkami w tym: 

      - 16 grup folklorystycznych,

       - 13 zespołów wokalno - instrumentalnych,

       - 2 grupy teatralne,

       - i 8 innych zespołów. 

Na terenie województwa funkcjonuje 163 izby tradycji a 659 OSP prowadzi swoje kroniki.

Orkiestry Ochotniczych Straży Pożarnych

Realizując podstawowe cele i zadnia Związku OSP RP m.in. rozwijania, upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego podejmuje szereg inicjatyw w tym organizację wielu imprez, przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP. 

Najważniejszym elementem amatorskiego ruchu artystycznego są orkiestry ochotniczych straży pożarnych. Na terenie woj. podkarpackiego aktualnie funkcjonuje 61 orkiestr, w których zrzeszonych jest 1 721 muzyków. 

Poniższe zestawienie przedstawia, w jakich powiatach woj. podkarpackiego działają strażackie orkiestry OSP.

Lp.

Powiat

Ilość 
orkiestr

1

brzozowski

5

2

dębicki

2

3

jarosławski

4

4

jasielski

1

5

krośnieński

5

6

leski

2

7

leżajski

2

8

łańcucki

8

9

mielecki

1

10

niżański

2

11

przemyski

3

12

przeworski

8

13

ropczycko-sędziszowski

3

14

rzeszowski

5

15

sanocki

5

16

stalowowolski

2

17

strzyżowski

2

18

tarnobrzeski

1

Strażackie orkiestry OSP działają w 18 powiatach, nie mamy orkiestr jedynie w 4 powiatach tj. bieszczadzkim, lubaczowskim, kolbuszowskim i m.Tarnobrzeg. Największa ilość orkiestr funkcjonuje w centralnej części województwa w umownie nazwanym okręgu rzeszowskim - 23 orkiestr a następnie w okręgu krośnieńskim - 18 orkiestr i przemyskim - 15 orkiestr. W północnej części województwa funkcjonuje jedynie 5 orkiestry.

Poziom artystyczny strażackich orkiestr OSP woj. podkarpackiego jest zróżnicowany. Wg wielu ocen ok. 25 % orkiestr prezentuje wysoki poziom artystyczny pozwalający bez obaw koncertować na imprezach czy przeglądach wojewódzkich, regionalnych i krajowych. Blisko 35 % orkiestr to zespoły o średnim poziomie artystycznym a pozostałe 45 % to orkiestry funkcjonujące jedynie w środowisku lokalnym (gmina) koncertując na lokalnych uroczystościach religijnych, państwowych i strażackich.


Bezwątpienia jednym z ważniejszych elementów pracy z orkiestrami jest umożliwianie im prezentacji swoich osiągnięć artystycznych podczas organizowanych przez oddział wojewódzki ZOSP RP wojewódzkich przeglądów:

- w 2011 roku VII Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP woj. podkarpackiego odbył się w Brzozowie pow. brzozowski. W przeglądzie wzięło udział 14 orkiestr,

- w roku 2013 VIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP odbył się w Cieszanowie pow. lubaczowski. W przeglądzie koncertowało 12 orkiestr,

- w roku 2015 IX Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP odbył się w Besku pow. sanocki. W przeglądzie uczestniczyło 9 orkiestr.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl