Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP

 Włączenie zawodów sportowo-pożarniczych do działalności Ochotniczych Straży Pożarnych wynikało z potrzeby podnoszenia poziomu przygotowania strażaków tych jednostek do działań gaśniczych. W ten  właśnie sposób starano się ich zachęcić do organizowania zbiórek szkoleniowych, podczas których rozwijano umiejętności w zakresie obsługi sprzętu, podnoszono sprawność budowy linii wężowych, a także poprawiano kondycję fizyczną strażaków.

 Oczywiście, forma organizowanych zawodów strażackich podlegała na przestrzeni dziejów znacznym przeobrażeniom, jak też ulegała zróżnicowaniu w poszczególnych krajach posiadających formację pożarniczą typu ochotniczego. Coraz częściej w zawodach strażackich zaczęły uczestniczyć kobiety, zrzeszone w Kobiecych Drużynach Pożarniczych.

 W obecnych czasach, w XXI wieku polscy strażacy rywalizują w dwóch rodzajach zawodów sportowo-pożarniczych. Rozpowszechniły się „tradycyjne” zawody sportowo-pożarnicze OSP oraz zawody OSP organizowane wg regulaminu „CTiF”.

 Na terenie województwa podkarpackiego pierwsze z nich rozgrywane są cyklicznie, odpowiednio na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Oczywiście odbywają się także krajowe zawody OSP.

Regulaminy poszczególnych zawodów sportowo-pożarniczych znaleźć można w dziale "PRAWO i REGULAMINY" na naszej stronie.

 

 Niektóre z podkarpackich jednostek OSP uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych rozgrywanych wg międzynarodowego regulaminu „CTiF” (Comité Technique International de Prévention du Feu) Międzynarodowego Komitetu Technicznego Prewencji i Zwalczania Pożarów.

 

 Rywalizacja sportowa w straży pożarnej jest także domeną młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Do zawodów MDP staje młodzież, już w wieku 11 lat. Zawody tej formacji pożarniczej odbywają się wg regulaminu „CTiF”, które w przeciwieństwie do zawodów OSP rozgrywane są na innych przeszkodach i przy użyciu urządzeń gaśniczych, którymi są hydronetki, kiedy dorośli strażacy korzystają z motopomp pożarniczych.

 

 Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa podkarpackiego jest organizatorem na szczeblu wojewódzkim wszystkich z wyżej wymienionych form zawodów sportowo-pożarniczych. Relacje z ich przebiegu, wykazy startujących drużynach OSP i MDP, osiągnięte przez ich wyniki, a także okolicznościowe zdjęcia możecie znaleźć w dziale naszych aktualności, jak również na stronach www pozostałych współorganizatorów zawodów.

 Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie zawody sportowo-pożarnicze nie są jedyną formą działalności sportowej strażaków jednostek OSP. Rywalizacja, połączona niejednokrotnie z dobrą zabawą odbywa się na szerokiej niwie dyscyplin sportowych lub sprawnościowych.

 Niektóre z nich mają formę kultywacji historii pożarnictwa, tak jest np. z pokazami i zawodami sikawek konnych.

 

 Inne zaś stanowią zawody w typowych dyscyplinach sportu, jak biegi, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis, pływanie, strzelectwo, itp. Możemy spotkać się z zawodami strażackimi rozgrywanymi w sposób nietypowy, jak np. zawody płetwonurków, czy puchar narciarski w zjeździe w pełnym umundurowaniu strażackim.

 

W powyższym artykule wykorzystano zdjęcia własne oraz udostępnione przez jednostkę OSP Niechobrz, a także portal www.ebesko.pl autorstwa pani Żanety Kornaś, czy też nie autoryzowane, znalezione w sieci.

M.Czech

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl