KURSY i SZKOLENIA

Związek OSP RP, co roku organizuje szereg narad, odpraw i szkoleń dla funkcyjnych oddziałów ZOSP RP, ale również dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Jednym z ważniejszych szkoleń jest organizacja kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków-ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Po ukończeniu kursu KPP i zdaniu egzaminu strażak-ratownik OSP otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie w celu zachowania uprawnień należy zdać ponownie egzamin w ramach kursu odnowienia uprawnień KPP.
Kursy KPP i odnowienia uprawnień KPP organizowane są w Ośrodkach Szkolenia Związku OSP RP tj. w Ośrodku w Kirach k/Zakopanego i w Ośrodku w Turawie woj. opolskie.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Wyjazd uczestników szkolenia odbywać się będzie każdorazowo w dniu rozpoczęcia kursu z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Plan kursów KPP i kursów odnowienia uprawnień KPP oraz planowana ilości uczestników dla woj. podkarpackiego na rok 2017 przedstawia się następująco: 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Lp.

Termin

Liczba
uczestników

Ośrodek
szkolenia

1

03 - 11 lutego

30

Kiry

2

02 - 08 kwietnia

30

Turawa

3

13 - 21 października

30

Kiry  


Kursy odnowienia uprawnień KPP

Lp.

Termin

Liczba
uczestników

Ośrodek
szkolenia

1

17 - 19 listopada

30

Kiry

2

24 - 26 listopada

30

Kiry

 Nabór na poszczególne turnusy szkolenia prowadzą: Biuro OW ZOSP RP w Rzeszowie oraz Biura Terenowe OW ZOSP RP w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl