OTWP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom"

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (OTWP) rozgrywany jest pod hasłem: "Młodzież Zapobiega Pożarom". Jest on jedną z podstawowych form działalności prewencyjnej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zadaniu tym aktywnie uczestniczą także strażacy z komend Państwowej Straży Pożarnej. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP PR, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych. Turniej ma formę eliminacji kolejnych szczebli.

    Pierwszy sprawdzian wiedzy uczniów startujących w turnieju ma miejsce już w szkole, bądź miejscowości, gdzie rozgrywane są eliminacje szkolne lub środowiskowe. Spośród laureatów tych szczebli prowadzi się rozgrywki, gdzie wyłaniani są najlepsi uczniowie na szczeblu gminnym, a odpowiedzialność za przygotowanie turnieju spoczywa na Oddziałach Gminnych i Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Aktywny udział w przygotowaniu tych eliminacji mają zazwyczaj urzędy gmin i szkoły. Kolejne rozgrywki, to eliminacje szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego. Do eliminacji wyższego szczebla kwalifikują się uczniowie, którzy osiągną w eliminacjach szczebla niższego najlepsze wyniki. Centralnymi eliminacjami, jak z nazwy wynika są kwalifikacje ogólnopolskie.

 W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

     I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
    II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych, klasy V-VIII,
   III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

   Jednym z fundamentalnych założeń organizacji turnieju jest nagradzanie uczestników, którzy najlepiej przyswoją sobie zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego osiągając najlepsze wyniki w czasie eliminacji, sprawdzając się w testach, części praktycznej  i podczas odpowiedzi ustnych.

   Relacje z przebiegu eliminacji wojewódzkich znajdziecie Państwo w dziale aktualności naszej strony. Zachęcamy także do odwiedzania stron Komend Miejskich i Powiatowych PSP, a także niektórych oddziałów powiatowych ZOSP RP, gdzie oprócz relacji z przebiegu eliminacji szczebli gminnych i powiatowych można znaleźć materiały szkoleniowe, zestawy pytań i szereg innych przydatnych w tym zakresie informacji.

Regulamin Turnieju z roku 2022 do pobrania - link poniżej:
https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/02/Regulamin-OTWP_2022.pdf

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl