Druki stosowane w ZOSP RP

Często strażacy OSP, działacze Związku OSP RP poszukują druków niezbędnych do załatwienia bieżących spraw organizacyjno - statutowych. W związku z tym poniżej zamieszczamy, wybrane wzory wniosków i druków:

Wnioski odznaczeniowe:

Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP
(Odz. Strażak Wzorowy, medal ”Za Zasługi dla Pożarnictwa” Medal Honorowy im. Bolesława CHOMICZA, Złoty Znak Związku OSP RP)
pobierz: 
Wniosek o nadanie odznaczenia korporacyjnego ZOSP RP dla zbiorowości
pobierz: 
Wniosek o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
pobierz: 

Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
pobierz: 

Wniosek o nadanie sztandaru wg wzoru z roku 2019
pobierz: 
 Wniosek w sprawie zmiany sztandaru wg wzoru z roku 2019
pobierz:
 
Sposób noszenia odznaczeń na mundurze strażackim
otwórz i pobierz:

 

Druki statutowo-organizacyjne:

 


Deklaracja wstąpienia do OSP (członek czynny)
pobierz: 

Deklaracja wstąpienia do OSP (członek wspierający)
pobierz: 

Deklaracja wstąpienia do MDP
otwórz i pobierz: 

Legitymacja członka MDP
pobierz: 

Deklaracja Skarbnika OSP
otwórz i pobierz: 

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl