Zespoły artystyczne przy OSP

Na terenie woj. podkarpackiego prowadzone są również inne formy działalności kulturalno-wychowawczej m.in. przy Ochotniczych Strażach Pożarnych zorganizowanych jest: 

  • 12 grup tanecznych z 235 tancerzami, 
  • 39 zespołów artystycznych z 540 członkami w tym: 

      - 16 grup folklorystycznych,

       - 13 zespołów wokalno - instrumentalnych,

       - 2 grupy teatralne,

       - i 8 innych zespołów. 

Na terenie województwa funkcjonuje 163 izby tradycji a 659 OSP prowadzi swoje kroniki.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl