Konkurs Plastyczny

Konkurs plastyczny pt. „Zapobiegajmy pożarom” jest obok Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” drugą ważną ogólnopolską imprezą popularyzacyjną organizowaną przez Związek OSP RP.

Celem tego konkursu jest zainteresowanie jak najszerszej rzeszy dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych problematyką ochrony przeciwpożarowej, działalnością straży pożarnych oraz pracą strażaków-ratowników.

Tematem wiodącym prac jest udział jednostek straż pożarnych w działaniach ratowniczych, szkoleniach, zawodach oraz inną działalnością na rzecz miejscowych środowisk.

Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonywane w dowolnej technice tj. malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, metaloplastyki itp.

Wykonane prace należy składać do właściwie terenowo Zarządu Oddziału Gminnego/Miejskiego ZOSP RP w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom” można pobrać na naszej stronie w zakładce PRAWO i REGULAMINY lub klikając w tym miejscu w Regulamin.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć prac z wojewódzkiego podsumowania konkursu z roku 2015.

Zdjęcia:Z.Wójcik

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl