Prezydium Zarządu Oddziału


PREZES ZOW

Jan Pac


WICEPREZESI ZOW
Franciszek AUGUSTYN
Zbigniew CHMIELOWIEC
Bogdan CIOCH
Witold KAZIENKO
Stanisław ŚWIĘCH


SEKRETARZ ZOW
Jacek HYNOWSKI


CZŁONKOWIE PREZYDIUM ZOW
                nadbryg. Andrzej BABIEC - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
Józef JASIURKOWSKI
Grzegorz KLECHA
Tomasz KOTLIŃSKI

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl