Zarząd Oddziału

Zatwierdzony w dniu 05 marca 2022 roku na V Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego -  Zarząd Oddziału woj. podkarpackiego składa się z przedstawicieli wszystkich 22 zarządów oddziałów powiatowych:
AUGUSTYN Franciszek - pow. mielecki

nadbryg. BABIEC Andrzej - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

CHMIELOWIEC Zbigniew - pow. kolbuszowski

CIOCH Bogdan - pow. rzeszowski

FIC Mariusz - pow. brzozowski

GĄTARSKI Łukasz - pow. strzyżowski
GOLEC Józef - pow. leżajski

HYNOWSKI Jacek - pow. tarnobrzeski

IDEC Grzegorz - pow. stalowowolski

JASIURKOWSKI Józef - pow. dębicki

KALINIEWICZ Mariusz - pow. leski
KAZIENKO Witold - pow.przemyski

KLECHA Grzegorz - pow. sanocki

KOTLIŃSKI Tomasz - pow. jarosławski
KRÓL Leszek - pow. lubaczowski
LITWIN Janusz - pow. krośnieński

LORENC Dominik - pow. ropczycko-sędziszowski
NIEDŹWIECKI Tadeusz - pow. bieszczadzki
PAC Jan - pow. niżański

RAJZER Adam - pow. łańcucki
ŚWIĘCH Stanisław - pow. jasielski

WAJHAJMER Paweł - pow. przeworski

ZIOŁO Wojciech - m. Tarnobrzeg

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl