Odznak honorowa "Strażacka Gwiazda Podkarpacia"

 Odznaka Honorowa „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. zatwierdzoną przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą Nr 193/46/2021 z dnia  27 kwietnia 2021 r. ustanowił w roku 2021 nowe wyróżnienie - odznakę honorową o nazwie „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Ustanowiona odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” jest odznaczeniem honorowym wyrażającym uznanie dla tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej w tym ruchu strażackiego województwa podkarpackiego.

 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, jako spadkobierca chlubnych tradycji strażackich ustanawiając „Odznakę” pragnie również w ten sposób wyrazić wdzięczność swoim poprzednikom – założycielom Ochotniczych Straży Pożarnych,którzy ponad 145 lat temu podjęli trudne dzieło niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W roku 1875 roku we Lwowie podjęli z powodzeniem trud zjednoczenia ruchu strażackiego w Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru.

 Ustanawiana w roku 2021 „Odznaka” upamiętnia również naszych poprzedników z jednostek strażackich działających na byłych obszarach trzech państw zaborczych, którzy 100 lat temu w roku 1921 w Warszawie zjednoczyli wszystkie Związki strażackie w jeden wspólny Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” nawiązuje swoim wizerunkiem do odznaki „Gwiazdy Pamiątkowej” ustanowionej we Lwowie uchwałą Rady Zawiadowczej Krajowego Związku OSP w Galicji w roku 1918 roku. Jej wyjątkowość, kształt i charakter został ponownie zawarty w nowej Odznace, co oznacza, że Gwiazda z 1918 roku i Gwiazda z roku 2021 stanowią piękne połączenie historii ze współczesnością.

 Regulamin i druki wniosków do pobrania w zakładce – Regulamin nadawania odznaki honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl