Regulamin nadawania odznaki honorowej STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. ustanowił w roku 2021 nowe wyróżnienie - odznakę honorową „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”. Regulamin odznaki i inne załączniki do regulaminu publikujemy do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego poniżej:


Lp.


Nazwa dokumentu

(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie
*pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1

Uchwała Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP o ustanowieniu odznaki honorowej o nazwie „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Uchwała Nr 193/46/2021 z dnia  27 kwietnia 2021 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 2021 w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

 

X

 

 

X

2

REGULAMIN odznaki honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.


X

3

Wzór legitymacji nadania odznaki


 

X

4

Wzór dyplomu nadania odznaki


 

X

5

Druk wniosku o nadanie odznaki indywidualnej


6

Druk wniosku o nadanie odznaki dla zbiorowości 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl