Wpłaty 1% za rok 2019

Poniżej publikujemy wykaz środków finansowych z wpłat 1 %  OPP dla OSP za rok podatkowy 2019. Zgodnie z Uchwałą Nr  28/63/2021 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 20 stycznia 2021r. środki z 1 % Ochotnicze Straże Pożarne mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 roku.

Uchwała Nr 28/63/2021 Prezydium ZOW
Wykaz środków finansowych do wykorzystania w roku 2021

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl