1 % OPP za rok 2021

Poniżej publikujemy wykaz środków finansowych z wpłat 1 %  OPP dla OSP za rok podatkowy 2021. Zgodnie z Uchwałą Nr 12/27/2022 Prezydium ZOW ZOSP RP z dnia 29 grudnia 2022 r. środki z 1 % Ochotnicze Straże Pożarne jak również ZOP ZOSP RP mają wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 roku.
Uchwała Prezydium ZOW ZOSP RP Nr 12/27/2022 z dnia 29.12.2022r.
Załącznik do uchwały - Wykaz środków do wykorzystania przez OSP i ZOP w roku 2023

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl