OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom"2022

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

ph.„Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2022

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2022 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP  postanowiło w roku bieżącym wznowić organizacje OTWP w formie stacjonarnej.

Prezydium ZG przyjęło zaktualizowany Regulamin turnieju wg którego w OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne należny przeprowadzić - do końca marca, eliminacje powiatowe - do końca kwietnia a eliminacje wojewódzkie - do końca maja. Natomiast finał krajowy – zostanie przeprowadzony do 10 lipca.

Eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne - do końca marca, eliminacje powiatowe - do końca kwietnia a eliminacje wojewódzkie - do końca maja. Natomiast finał krajowy – zostanie przeprowadzony do 10 lipca.

Dokumenty turniejowe można pobrać za pośrednictwem poniższego linka:

https://zosprp.pl/2022/02/17/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-mlodziez-zapobiega-pozarom/

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl