XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP

W dniu 01 października 2022 roku w Otrębusach w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Województwo podkarpackie na zjeździe reprezentowało:

* 12 delegatów – Józef Golec, Józef Jasiurkowski, Mariusz Kaliniewicz, Tomasz Kotliński, Jan Kucaj, Leszek Król,Tadeusz Niedźwiecki, Józef Tucki, Ryszard Szado, Władysław Tabasz, Paweł Wajhajmer i Wojciech Zioło,

* 3 członków ustępujących władz krajowych – Wiesław Kubicki (ZG ZOSP RP), Jacek Hynowski (GSH ZOSP RP) i Tomasz Lorenc (GKR ZOSP RP),

* oraz 4 przedstawicieli do ZG ZOSP RP – Prezes ZOW Jan Pac i Wiceprezesi ZOW Franciszek Augustyn, Witold Kazienko i Stanisław Święch.

W godzinach porannych reprezentanci województwa podkarpackiego wzięli udział w mszy świętej przygotowanej i odprawionej dla nich przez Kapelana Krajowego Strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego i ks. Józefa Jasiurkowskiego.

Zjazd poprzedziła uroczystość podsumowująca obchody 100. rocznicy działalności Związku OSP RP. Przypominając zjazd zjednoczeniowy ruchu strażackiego, który odbył się w dniach 8-9 września 1921 r. połączona z prezentacją okolicznościowego filmu „100 lat w jedności”. Po podsumowaniu obchodów 100 lecia odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Zespołu Mazowsze.

Po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie obrad XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP. Wśród obecnych na zjeździe znaleźli się miedzy innymi komendant główny Państwowej Straży Pożarnych gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, liczne grono gości oraz przedstawiciele zagranicznych delegacji z Niemiec, Słowacji, Czech i Ukrainy.

W trakcie zjazdu odznaczono 27 osób. Min. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Agnieszka Żurek z powiatu dębickiego a Medalem Honorowym im. B.Chomicza uhonorowano ks. Józefa Jasiurkowskiego. Delegacja niemieckich strażaków uhonorowała Prezesa ZG Waldemara Pawlaka, Wiceprezes ZG Teresę Tiszbierek i Prezesa ZOW Jana Paca Medalem honorowym Straży Pożarnej Brandenburgii.

Zjazd uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050. Strategia Związku prezentuje misję, wizję, obszary strategiczne z celami i kierunkami strategicznymi, sposób jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz harmonogram realizacji. W myśl strategii misją Związku jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna, bowiem Ochotniczy ruch strażacki to fundament społeczeństwa obywatelskiego. OSP stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego będąc „posterunkami służby publicznej” opierającymi się na trzech filarach:

·      ratownictwie i pomocy humanitarnej,

·      działalności kulturalno-społecznej

·      oraz pracy ideowo-wychowawczej i naukowej.

Na zjeździe wybrane zostały nowe władze Związku na lata 2022-2027. Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP został wybrany ponownie druh Waldemar Pawlak. W skład Prezydium ZG wybrani zostali m.in. Prezes ZOW Jan Pac i Wiceprezes ZOW Franciszek Augustyn. W 64 osobowy skład Zarządu Głównego weszli również Wiceprezesi ZOW druhowie Witold Kazienko i Stanisław Święch. Natomiast do władz krajowych Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Króla a do Sądu Honorowego Władysława Tabasza.





















ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl