1,5 % za rok 2022

Druhny i Druhowie!

W naszej zakładce „1% podatku” (powyżej) można już zapoznać się z wynikami zebranych środków finansowych z 1 % dla OSP za rok podatkowy 2021.

 

Natomiast z dniem 1 stycznia 2023 r. rozpoczyna się kampania zbierania tym razem 1,5 % za rok podatkowy 2022. Przypominamy, że kampania trwać będzie do 30 kwietnia 2023 r.

 

Pamiętajmy o swojej OSP, zachęć przyjaciół i najbliższych

do wpłat wypełniając PIT należy wpisać nr KRS 0000 116 212
oraz nazwę i adres OSP
(koniecznie podając kod pocztowy!!!!!)

 

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl