Zeznanie pdatkowe CIT-8

Ważna informacja finansowa dla OSP!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U poz. 530 z dnia 21 marca 2023 r.) m.in. wydłużony został termin złożenia nie później niż do 30 czerwca 2023 r.zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) - tj. CIT-8 - w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl