OSKP 2024

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY 2024

Rozpoczął się już okres organizacji poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego 2024, które przedstawiają się następująco:

I etap – eliminacje środowiskowe – do końca 30 listopada,

II etap – eliminacje gminne – zakończenie eliminacji do 31 grudnia,

III etap – eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31 stycznia,

IV etap – eliminacje wojewódzkie – zakończenie eliminacji do 28 lutego,

V etap – finał centralny – zakończenie prac Jury OSKP do 31 marca.

Organizatorami poszczególnych etapów eliminacji OSKP są odpowiednio gminne, powiatowe oddziały Związku OSP RP  i OW ZOSP RP woj. podkarpackiego.
Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej itp.
Obowiązujący regulamin OSKP można pobrać ze strony internetowej Zarządu Głównego ZOSP RP – skrót bezpośredni do zakładki "Regulaminy"  - https://zosprp.pl/2020/11/10/konkurs-plastyczny/

Zachęcamy placówki oświatowo-wychowawcze, ale również OSP w tym dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze do udziału w naszym wyjątkowym konkursie.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl