Wojewodzkie podsumowanie OSKP 2024

WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ZWIĄZKU OSP RP 2024

W dniu 24 lutego 2024 roku w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu powiat przeworski odbyło się XXI wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem podsumowania był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, a współorganizatorami Wójt Gminy Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu, a patronatem honorowym imprezę objął Podkarpacki Kurator Oświaty.
   Gospodarzem spotkania był Pan Tomasz Bury – Wójt Gminy w Zarzeczu i Pani Barbara Szczygieł – Dyrektor Centrum Kultury  w Zarzeczu, którzy jak zawsze wzorowo przygotowali przyjęcie tegorocznych laureatów i gości konkursu.

   Na konkurs wojewódzki w 5 kategoriach wiekowych zgłoszono 525 z 15 powiatów tj.:bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego,  przemyskiego, przeworskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i strzyżowskie.
   Prace naszych utalentowanych artystów oceniała 5 osobowa komisja konkursu pod przewodnictwem Pani Janiny Mamak.
   W uroczystym podsumowaniu konkursu w Zarzeczu wzięli udział niemal wszyscy nagrodzeni laureaci wraz z opiekunami i rodzicami.

   W oficjalnym podsumowaniu uczestniczyło liczne grono gości m.in. Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Druh Jan Pac - Prezes ZOW, członek Prezydium Zarządu Głównego wraz z członkami  Prezydium ZOW, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Bernadeta Jasińska, przedstawiciel Starosty Przeworskiego Pan Łukasz Laska, Wiesław Kubicki – Radny Powiatu Przeworskiego - Członek Honorowy ZOW ZOSP RP, Prezesi Zarządów Powiatowych z Dębicy, Jarosławia, Łańcuta, Krosna, Mielca, Przemyśla, Przeworska, Strzyżowa i Tarnobrzega, starszy brygadier Tomasz Dzień – p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, Łukasz Mróz – dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy, dyrektorzy szkół z terenu gminy Zarzecze.
   Muzyczną niespodziankę dla zebranych przygotowała Orkiestra Dęta działająca przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym. Muzycy pod batutą Tomasza Piątka zagrali znane marsze i szlagiery muzyczne.
  Na zakończenie wszyscy zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, laureaci oraz opiekunowie zwiedzili Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, po którym oprowadzali Piotr Prymon oraz Katarzyna Szarek.

Poniżej protokół komisji:


ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl