Wojewodzkie podsumowanie OSKP 2024

WOJEWÓDZKIE PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ZWIĄZKU OSP RP 2024

W dniu 24 lutego 2024 roku w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu powiat przeworski odbyło się XXI wojewódzkie podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem podsumowania był Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, a współorganizatorami Wójt Gminy Zarzecze i Centrum Kultury w Zarzeczu, a patronatem honorowym imprezę objął Podkarpacki Kurator Oświaty.
   Gospodarzem spotkania był Pan Tomasz Bury – Wójt Gminy w Zarzeczu i Pani Barbara Szczygieł – Dyrektor Centrum Kultury  w Zarzeczu, którzy jak zawsze wzorowo przygotowali przyjęcie tegorocznych laureatów i gości konkursu.

   Na konkurs wojewódzki w 5 kategoriach wiekowych zgłoszono 525 z 15 powiatów tj.:bieszczadzkiego, brzozowskiego, dębickiego, jarosławskiego,  przemyskiego, przeworskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego i strzyżowskie.
   Prace naszych utalentowanych artystów oceniała 5 osobowa komisja konkursu pod przewodnictwem Pani Janiny Mamak.
   W uroczystym podsumowaniu konkursu w Zarzeczu wzięli udział niemal wszyscy nagrodzeni laureaci wraz z opiekunami i rodzicami.

   W oficjalnym podsumowaniu uczestniczyło liczne grono gości m.in. Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Druh Jan Pac - Prezes ZOW, członek Prezydium Zarządu Głównego wraz z członkami  Prezydium ZOW, przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Bernadeta Jasińska, przedstawiciel Starosty Przeworskiego Pan Łukasz Laska, Wiesław Kubicki – Radny Powiatu Przeworskiego - Członek Honorowy ZOW ZOSP RP, Prezesi Zarządów Powiatowych z Dębicy, Jarosławia, Łańcuta, Krosna, Mielca, Przemyśla, Przeworska, Strzyżowa i Tarnobrzega, starszy brygadier Tomasz Dzień – p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku Małgorzata Byrwa – Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze, Łukasz Mróz – dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo – Parkowy, dyrektorzy szkół z terenu gminy Zarzecze.
   Muzyczną niespodziankę dla zebranych przygotowała Orkiestra Dęta działająca przy Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym. Muzycy pod batutą Tomasza Piątka zagrali znane marsze i szlagiery muzyczne.
  Na zakończenie wszyscy zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, laureaci oraz opiekunowie zwiedzili Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, po którym oprowadzali Piotr Prymon oraz Katarzyna Szarek.

Poniżej protokół komisji:


Komisja ds. dzieci, młodzieży i sportu

WAŻNE!!!!!!  Standardy Ochrony Małoletnich w OSP i oddziałach Związku OSP RP

Standardy dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Władze Związku OSP RP informują, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich m.in. Ochotnicze Straże Pożarne mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy wchodzą w życie 15 lutego 2024r. Przyjęcie standardów w OSP musi nastąpić do 15 lutego 2024r. Standardy ochrony małoletnich mają być wprowadzone w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu, a więc do 15 sierpnia 2024r. [art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 2023r.].o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2023 r. poz. 1606]. Władzą uprawnioną a zarazem zobowiązaną do wprowadzenia standardów będzie Zarząd OSP. Zalecaną formą jest podjęcie przez Zarząd OSP uchwały o przyjęciu Standardów. Wzorcowy projekt Standardów Ochrony Małoletnich w OSP do pobrania i wykorzystania wewnątrzorganizacyjnego poniżej:

Standardy OSP

 

Standardy dla oddziałów Związku OSP RP

Poniżej udostępniamy link  do strony Związku OSP RP na której opublikowane zostały Standardy Ochrony Małoletnich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej Standardami opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

https://zosprp.pl/2024/02/15/standardy-ochrony-maloletnich-zwiazku-ochotniczych-strazy-pozarnych-rzeczypospolitej-polskiej/

*************************************************************************************************************

Wojewódzka Komisja ds. dzieci, młodzieży i sportu ZOW, informuję, że Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą Nr 64/17/2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku zatwierdziło i przyjęło do stosowania REGULAMIN Halowych Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2023.
Komisja informuje, że w miesiącu marcu 2024 roku planuje zorganizować I WOJEWÓDZKIE HALOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO [więcej informacji na temat zawodów w późniejszych komunikatach].

Poniżej do pobrania regulamin zawodów:

https://zosprp.pl/2023/12/13/zawody-halowe-mdp/

OTWP 2024

             

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP informuje, że w roku 2024 zostanie przeprowadzona kolejna już 46 edycja OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem OTWP z roku 2022, poszczególne etapy eliminacji OTWP winny się odbyć w następujących terminach:
ü  eliminacje gminne - do końca marca 2024r.
ü  eliminacje powiatowe - do 30 kwietnia 2024r.

Finał wojewódzki OTWP odbędzie się w dniu 17 maja 2024r. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.
Bezpośredni link do obowiązującego Regulaminu OTWP: https://zosprp.pl/2020/10/01/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej/

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl