100 drzew na 100 lat Związku

OSP Płazów gmina Narol na 100-lecie ZWIĄZKU OSP RP

W dniu 16 października 2021 roku w ramach „Ogólnopolskiej Akcji 100 drzew na 100 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej” 10 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Płazowie gmina Narol powiat lubaczowski wzięło udział na terenie leśnictwa Gorajec w akcji sadzenia drzew. Akcję sadzenia nadzorował leśniczy Pan Henryk Kostrzycki.

 

Regulamin nadawania odznaki honorowej STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. ustanowił w roku 2021 nowe wyróżnienie - odznakę honorową „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”. Regulamin odznaki i inne załączniki do regulaminu publikujemy do wykorzystania wewnątrz organizacyjnego poniżej:


Lp.


Nazwa dokumentu

(treść dokumentu)

Plik do pobrania w formacie
*pdf

Plik do pobrania w formacie *dok

1

Uchwała Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP o ustanowieniu odznaki honorowej o nazwie „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Uchwała Nr 193/46/2021 z dnia  27 kwietnia 2021 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP 2021 w sprawie zgody na ustanowienie i nadawanie odznaki honorowej „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

 

X

 

 

X

2

REGULAMIN odznaki honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.


X

3

Wzór legitymacji nadania odznaki


 

X

4

Wzór dyplomu nadania odznaki


 

X

5

Druk wniosku o nadanie odznaki indywidualnej


6

Druk wniosku o nadanie odznaki dla zbiorowościW dniu 15 listopada 2022 r. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Uchwałą Nr 10/III/2022 wprowadził zmiany w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.
Wprowadzono następujące zmiany:

1)   W § 3 po ust. 3 dodać ust. 3a o treści:

„Odznaka dla zbiorowości może być nadana oddziałowi Związku, OSP oraz organizacjom lub instytucjom współpracującym ze Związkiem OSP. Odznakę OSP można nadać po 10 latach od uhonorowania Złotym Znakiem Związku OSP RP natomiast innym podmiotom prawnym po 10 latach uhonorowania Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

2)   W § 3 po ust. 4 o treści:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasady, o którejmowa w pkt. 3.”

nadać nowe brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstąpienie od zasad, o których mowa w pkt. 3 i pkt.3a”

3)   W § 8 ust. 3 o treści:

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, organizacji lub instytucji.”

nadać nowe brzmienie:

„Odznakę przyznaną dla zbiorowości wręcza się w stosownym etui z dyplomem nadania Odznaki. Odznakę wręcza się przedstawicielowi OSP, oddziałowi Związku, organizacji lub instytucji.
Natomiast Odznakę przyznaną dla zbiorowości ze sztandarem zawiesza się na specjalnej wstędze wg wzoru i opisu określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu.”

Poniżej do pobrania treść uchwały oraz załącznik 7 do Regulaminu.

Uchwała ZOW Nr 10/III/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Regulaminu

 

Odznak honorowa "Strażacka Gwiazda Podkarpacia"

 Odznaka Honorowa „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Uchwałą Nr 23/XI/2021 z dnia 26 marca 2021 r. zatwierdzoną przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Uchwałą Nr 193/46/2021 z dnia  27 kwietnia 2021 r. ustanowił w roku 2021 nowe wyróżnienie - odznakę honorową o nazwie „ STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Ustanowiona odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” jest odznaczeniem honorowym wyrażającym uznanie dla tych, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej w tym ruchu strażackiego województwa podkarpackiego.

 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, jako spadkobierca chlubnych tradycji strażackich ustanawiając „Odznakę” pragnie również w ten sposób wyrazić wdzięczność swoim poprzednikom – założycielom Ochotniczych Straży Pożarnych,którzy ponad 145 lat temu podjęli trudne dzieło niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W roku 1875 roku we Lwowie podjęli z powodzeniem trud zjednoczenia ruchu strażackiego w Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimia i Zatoru.

 Ustanawiana w roku 2021 „Odznaka” upamiętnia również naszych poprzedników z jednostek strażackich działających na byłych obszarach trzech państw zaborczych, którzy 100 lat temu w roku 1921 w Warszawie zjednoczyli wszystkie Związki strażackie w jeden wspólny Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA” nawiązuje swoim wizerunkiem do odznaki „Gwiazdy Pamiątkowej” ustanowionej we Lwowie uchwałą Rady Zawiadowczej Krajowego Związku OSP w Galicji w roku 1918 roku. Jej wyjątkowość, kształt i charakter został ponownie zawarty w nowej Odznace, co oznacza, że Gwiazda z 1918 roku i Gwiazda z roku 2021 stanowią piękne połączenie historii ze współczesnością.

 Regulamin i druki wniosków do pobrania w zakładce – Regulamin nadawania odznaki honorowej „STRAŻACKA GWIAZDA PODKARPACIA”.

Eliminacje OTWP 2020

Rok 2020 to już kolejna XLIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" w związku z likwidacją gimnazjów nastąpiła zmiana grup wiekowych naszego turnieju. Nowe grupy wiekowe zostały określone w stanowisku Związku OSP RP, które publikujemy poniżej. Natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu OTWP pozostają bez zmian.

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl