Sejmik DiMDP woj. podkarpackiego - Stalowa Wola 2023

     Warunki uczestnictwa w sejmiku:

1.W sejmiku uczestniczyć będą 4-osobowe delegacje dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych wraz z 1 opiekunem drużyny z terenu województwa podkarpackiego. Przewidywany udział 100 delegacji tj. 400 dzieci i młodzieży oraz 100 opiekunów.

2.Udział drużyny w sejmiku należy zgłosić do ZOW ZOSP RP w Rzeszowie za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym wg wzoru stanowiącym załącznik do niniejszej informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku. Adres poczty e-mail ZOW ZOSP RP jak w zakładce obok.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sejmiku o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszenia.

3.Ponadto organizatorzy proszą o przesłanie wraz ze zgłoszeniem, wypełnionej ankiety tematycznej dot. propozycji tematów-problemów do omówienia w czasie trwania sejmiku – wzór ankiety w załączeniu.

Wzory dokumentów do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (w formacie  *doc i * pdf):

              
Ankieta
(w formacie  *doc i * pdf):

              

XI Wojewódzkie Zawody MDP CTIF_Sanok 2023

W dniu 25 czerwca 2023 r. na stadionie sportowym w Sanoku odbyły się XI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTIF.

Organizatorami zawodów byli Oddział Wojewódzki ZOSP RP województwa podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP oraz burmistrz Miasta Sanoka. Zawody odbywały się pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Na zawody do Sanoka przybyło 44 drużyny: 20 dziewczęce i 23 chłopięce oraz gościnnie młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt z Gródka na Ukrainie.

Zawody rozpoczęły się od polowej mszy świętej, którą dla uczestników zawodów odprawili ks. Piotr Babiarz proboszcz parafii Wujskie i ks. Józef Jasiurkowski kapelan strażaków powiatu dębickiego.

Mszę świętą i otwarcie zawodów uświetniła orkiestra dęta OSP Besko pod batutą Szymona Kielara.

Uczestników zawodów przywitał gospodarz Miasta Sanoka Burmistrz Tomasz Matuszewski a oficjalnego otwarcia dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego – Prezes ZOW Druh Jan Pac.

Zawody rozegrano 3 konkurencjach: ·– rozwinięcie bojowe,
– bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami,
- musztra.
Najlepszymi drużynami zostały:
Dziewczęce:
1. MDP OSP Jabłonica Polska (powiat brzozowski) – 1051,51 punkty
2. MDP OSP Niechobrz (powiat rzeszowski) – 1043,84 punkty
3. MDP OSP Krzeszów (powiat niżański) – 1033,42 punkty
Chłopięce:
1. MDP OSP Niechobrz (powiat rzeszowski) – 1069,62 punkty
2. MDP OSP Jabłonica Polska – 1054,30 punkty
3. MDP OSP Zbydniów – 1046,43 punkty

W konkurencji „Musztra” najlepsze były drużyny: MDP OSP Wrzawy (dziewczęca) gmina Gorzyce powiat tarnobrzeski, MDP OSP Sietesz (chłopięca) gmina Kańczuga powiat przeworski.
MDP dziewcząt z Jabłonicy Polskiej i MDP chłopców z Niechobrza będą reprezentować województwo podkarpackie na zawodach krajowych, które odbędą się w dniach 24-26 sierpnia 2023 r.w Kalwarii Zebrzydowskiej województwo małopolskie.

Sportowe zmagania obserwowali Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Dyrektor Biura Ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych Piotr Rycerski, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą st. bryg. Januszem Jabłońskim, przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie na czele z Prezesem ZOW ZOSP RP druhem Janem Pacem, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, komendanci miejscy i powiatowi PSP, prezesi zarządów podziałów powiatowych ZOSP RP oraz druhny i druhowie ochotnicy z terenu województwa podkarpackiego.

Na zakończenie zawodów organizatorzy i gości wręczyli wszystkim drużynom liczne nagrody i wyróżnienia. Duży aplauz zgromadzona publiczność zgotował najmłodszym uczestnikom zawodów, którymi byli: Druhna Zuzanna Sak z Nagawczyna powiat dębicki i Maksymilian Nowicki z Sieteszy powiat przeworski.
Atrakcyjne nagrody dla drużyn MDP zakupiono dzięki sponsorom, którymi byli: Fundacja PGE, PGE Energia Odnawialna S.A., BRANDBULL Polska, WUS ZOSP RP w Brzezinach, Nadleśnictwa z Lubaczowa i Narola, SOLINA PKL, Starostwo Powiatowe w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Firma TRANSPRZĘT w Sanoku.

Fot.KorsoSanockie i M.Betleja KW PSP Rzeszów

 

Wyniki końcowe zawodów mdp 2023_dziewczęta

Wyniki końcowe zawodów mdp 2023_chłopcy

VII Wojewódzkie Zawody OSP i KDP Kolbuszowa 2023

W dniu 10 czerwca 2023 r. na stadionie sportowym w Kolbuszowej rozegrano VII Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach uczestniczyło 47 drużyn (24 drużyny w grupie „A” i 23 w grupie „C”). Zawody pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego oficjalnie otworzyli gospodarz zawodów Burmistrz Miasta Kolbuszowej Pan Jan Zuba oraz Prezes ZOW ZOSP RP woj. podkarpackiego Druh Jan Pac.
Zawody rozgrywano przy licznie zgromadzonej publiczności w następujących konkurencjach:
- ćwiczenie bojowe,
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami,
- musztra.

GRUPA „A” męskie drużyny pożarnicze:

Ćwiczenie bojowe:
1. OSP Jabłonica Polska (powiat brzozowski)
2. OSP Bystrowice (powiat jarosławski)
3. OSP Dobrynin (powiat mielecki)

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami:
1. OSP Bystrowice (powiat jarosławski)
2. OSP Medynia Głogowska (powiat łańcucki)
3. OSP Widaczów (powiat przeworski)

Klasyfikacja generalna GRUPY „A” zawodów przedstawia się następująco:
1. OSP Bystrowice (powiat jarosławski)
2. OSP Jabłonica Polska (powiat brzozowski)
3. OSP Widaczów (powiat przeworski)

GRUPA „C” kobiece drużyny pożarnicze:

Ćwiczenie bojowe:
1. KDP OSP Racławówka (powiat rzeszowski)
2. KDP OSP Stare Oleszyce (powiat lubaczowski)
3. KDP OSP Brzeźnica (powiat dębicki)

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. z przeszkodami:
1. KDP OSP Sarzyna (powiat leżajski)
2. OSP Jabłonica Polska (powiat brzozowski)
3. KDP OSP Ropczyce-Chechły (powiat ropczycko-sędziszowski)

Klasyfikacja generalna GRUPY „C” zawodów przedstawia się następująco:
1. KDP OSP Racławówka (powiat rzeszowski)
2. KDP OSP Brzeźnica (powiat dębicki)
3. KDP OSP Medynia Głogowska (powiat łańcucki)
W musztrze najlepsze były drużyny: OSP Stare Oleszyce (grupa „A”) oraz KDP OSP Racławówka (grupa „C”).
Na zakończenie startów drużyn miłą niespodzianką był pokaz zaprezentowany przez wyjątkową  Dziecięcą Drużynę Pożarniczą OSP Mazury gmina Raniżów powiat kolbuszowski.
OSP Bystrowice i KDP OSP Racławówka
będą reprezentować Podkarpacie w Krajowych Zawodach OSP i KDP, które odbędą się w dniu 26 sierpnia 2023 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej woj. małopolskie.
Zawody obserwowali m.in. posłowie RP Zbigniew Chmielowiec, Krzysztof Sobolewski, Jerzy Paul wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Ewa Draus, radny sejmiku województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, przedstawiciele władz krajowych i wojewódzkich Związku Franciszek Augustyn i Stanisław Święch, zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Janusz Jabłoński i st. bryg. Andrzej Marczenia, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy na czele ze Starostą Kolbuszowskim Józefem Kardasiem,  komendanci miejscy/powiatowi PSP, prezesi zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP oraz druhny i druhowie ochotnicy z terenu województwa podkarpackiego.
Na zakończenie zawodów najlepsze drużyny otrzymały atrakcyjne puchary i nagrody których sponsorami m.in. byli : Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezes ZOW ZOSP RP, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Kolbuszowski i Burmistrz Miasta Kolbuszowa oraz firmy – BRANDBULL Polska, WUS ZOSP RP w Brzezinach, Mototruck Kielce, Bibmot Mielec i Soter Kolbuszowa.

Wyniki końcowe zawodów "Grupa A"

Wyniki końcowe zawodów "Grupa C"
Turniej wojewódzki OTWP 2023

W dniu 19 maja 2023 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu odbyły się eliminacje wojewódzkie 45 edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wojewódzkim uczestniczyło 65 uczestników w 3 grupach wiekowych (grupa I – klasy I-IV szkół podstawowych, grupa II – klasy V-VIII szkół podstawowych i grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych) ze wszystkich powiatów woj. podkarpackiego.

Podczas otwarcia turnieju wszystkich uczestników przywitał Prorektor ds. rozwoju i współpracy PANS dr Sławomir Solecki a oficjalne otwarcia dokonał Wiceprezes ZOW ZOSP RP Dh Witold Kazienko.

Turniej przeprowadzono w dwóch etapach tj. eliminacji pisemnych, w których wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny z 30 pytaniami a w finale ustnym 3 najlepszych uczestników po testach pisemnych z każdej grupy wiekowej odpowiadali na wylosowane pytania.

Eliminacje pisemne i ustne prowadziło jury turnieju powołane przez współorganizatora Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przewodniczącym jury był – mł. bryg. Krystian Suszek, Sekretarzem – st. kpt. Krystian Róg i członkiem – kpt. Nikodem Kobylarz.

W przerwie organizacyjnej wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z profilem naukowym PANS min. odwiedzając Kolegium Techniczne – pracownie graficzne czy pielęgniarstwa.

Najlepszymi tegorocznymi finalistami turnieju wojewódzkiego w poszczególnych grupach zostali:

W grupie I1 miejsce – Julian Szpunar powiat łańcucki, 2 miejsce – Ignacy Kmieć pow. dębicki, 3 miejsce – Jakub Michalski powiat jasielski.

W grupie II1 miejsce – Maja Walczyk powiat tarnobrzeski, 2 miejsce – Michał Szabat powiat niżański, 3 miejsce – Paweł Janowski powiat lubaczowski.

W grupie III– 1 miejsce – Jan Peszko powiat łańcucki, 2 miejsce – Julian Semenowicz powiat sanocki, 3 miejsce – Marcin Wilkus powiat stalowowolski.

Laureaci turnieju, którzy zajęli 1 i 2  miejsce w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować województwo podkarpackie w finale centralnym OTWP, który odbędzie się w dniach 3-4 czerwca br. we Wrześni woj. wielkopolskie.

Najmłodszym uczestnikiem turnieju wojewódzkiego byli: Filip Szewczyk z powiatu niżańskiego (9lat) i Wiktoria Skotnicka z powiatu brzozowskiego (11 lat), którzy otrzymał specjalne wyróżnienie ufundowane przez Prezesa ZOW ZOSP RP.

Finaliści turnieju jak również wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody i wyróżnienia, które wręczyli obecni w finale turnieju przedstawiciele fundatorów m.in. st. bryg. Janusz Jabłoński Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pani Alicja Dubas przedstawiciel Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, przedstawiciel Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna Pan Maciej Szeremeta oraz Prorektor PANS dr Sławomir Solecki.
Fundatorem nagród był również Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu.
Fot. Z.Wójcik

Kalendarz imprez 2023

WYKAZ IMPREZ ZWIĄZKU OSP RP W ROKU 2023  
imprezy krajowe i wojewódzkie

25 luty

XX Wojewódzkie Podsumowanie Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP

Zarzecze pow. przeworski

07 maj

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2023 w ramach XXVIII Wojewódzkiej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej

Kalwaria Pacławska
pow. przemyski

13 maj

Finał Krajowy Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku OSP RP

Zarzecze pow. przeworski

19 maj

Finał wojewódzki 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Przemyśl

27 maj

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków
na Jasną Górę

Częstochowa
woj. śląskie

28 maj

Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej
w Dębowcu – zakończenie obchodów Dnia Strażaka 2023

Dębowiec
pow. jasielski

3-4 czerwiec

Finał Krajowy 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom

Września
woj. wielkopolskie

10 czerwiec

VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i KDP

Kolbuszowa

25 czerwiec

XI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTiF

Sanok

24-26 sierpień

Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP
i KDP oraz Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP wg regulaminu CTiF

Kalwaria Zebrzydowska
woj. małopolskie

16 wrzesień

I Wojewódzki Sejmik Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych Woj. Podkarpackiego

Stalowa Wola

24 wrzesień

Wojewódzki Przegląd Orkiestr OSP
woj. podkarpackiego

Świlcza
pow. rzeszowski

 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl