XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP

W dniu 01 października 2022 roku w Otrębusach w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Województwo podkarpackie na zjeździe reprezentowało:

* 12 delegatów – Józef Golec, Józef Jasiurkowski, Mariusz Kaliniewicz, Tomasz Kotliński, Jan Kucaj, Leszek Król,Tadeusz Niedźwiecki, Józef Tucki, Ryszard Szado, Władysław Tabasz, Paweł Wajhajmer i Wojciech Zioło,

* 3 członków ustępujących władz krajowych – Wiesław Kubicki (ZG ZOSP RP), Jacek Hynowski (GSH ZOSP RP) i Tomasz Lorenc (GKR ZOSP RP),

* oraz 4 przedstawicieli do ZG ZOSP RP – Prezes ZOW Jan Pac i Wiceprezesi ZOW Franciszek Augustyn, Witold Kazienko i Stanisław Święch.

W godzinach porannych reprezentanci województwa podkarpackiego wzięli udział w mszy świętej przygotowanej i odprawionej dla nich przez Kapelana Krajowego Strażaków ks. st. bryg. Jana Krynickiego i ks. Józefa Jasiurkowskiego.

Zjazd poprzedziła uroczystość podsumowująca obchody 100. rocznicy działalności Związku OSP RP. Przypominając zjazd zjednoczeniowy ruchu strażackiego, który odbył się w dniach 8-9 września 1921 r. połączona z prezentacją okolicznościowego filmu „100 lat w jedności”. Po podsumowaniu obchodów 100 lecia odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Zespołu Mazowsze.

Po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie obrad XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP. Wśród obecnych na zjeździe znaleźli się miedzy innymi komendant główny Państwowej Straży Pożarnych gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, liczne grono gości oraz przedstawiciele zagranicznych delegacji z Niemiec, Słowacji, Czech i Ukrainy.

W trakcie zjazdu odznaczono 27 osób. Min. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Agnieszka Żurek z powiatu dębickiego a Medalem Honorowym im. B.Chomicza uhonorowano ks. Józefa Jasiurkowskiego. Delegacja niemieckich strażaków uhonorowała Prezesa ZG Waldemara Pawlaka, Wiceprezes ZG Teresę Tiszbierek i Prezesa ZOW Jana Paca Medalem honorowym Straży Pożarnej Brandenburgii.

Zjazd uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050. Strategia Związku prezentuje misję, wizję, obszary strategiczne z celami i kierunkami strategicznymi, sposób jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz harmonogram realizacji. W myśl strategii misją Związku jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna, bowiem Ochotniczy ruch strażacki to fundament społeczeństwa obywatelskiego. OSP stanowią fundament społeczeństwa obywatelskiego będąc „posterunkami służby publicznej” opierającymi się na trzech filarach:

·      ratownictwie i pomocy humanitarnej,

·      działalności kulturalno-społecznej

·      oraz pracy ideowo-wychowawczej i naukowej.

Na zjeździe wybrane zostały nowe władze Związku na lata 2022-2027. Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP został wybrany ponownie druh Waldemar Pawlak. W skład Prezydium ZG wybrani zostali m.in. Prezes ZOW Jan Pac i Wiceprezes ZOW Franciszek Augustyn. W 64 osobowy skład Zarządu Głównego weszli również Wiceprezesi ZOW druhowie Witold Kazienko i Stanisław Święch. Natomiast do władz krajowych Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Króla a do Sądu Honorowego Władysława Tabasza.

Eliminacje wojewódzkie OTWP 2022

W dniu 20 maja 2022 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie gmina Świlcza powiat rzeszowski odbyły się eliminacje wojewódzkie 44 edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju wojewódzkim uczestniczyło 63 uczestników w 3 grupach wiekowych (grupa I – klasy I-IV szkół podstawowych, grupa II – klasy V-VIII szkół podstawowych i grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych). W turnieju nie uczestniczyli jedynie przedstawiciele powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

 Turniej przeprowadzono w dwóch etapach tj. eliminacji pisemnych, w których wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny z 30 pytaniami a w finale ustnym najlepsi po testach odpowiadali na wylosowane pytania.

 Eliminacje pisemne i ustne prowadziło jury turnieju powołane przez współorganizatora Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przewodniczącym jury był – bryg. Andrzej Gorczyca, Sekretarzem – mł. bryg. Krystian Suszek i członkiem – mł. bryg. Wojciech Polak.

Najlepszymi tegorocznymi finalistami turnieju wojewódzkiego w poszczególnych grupach zostali:

W grupie I1 miejsce - Szymon Ortyl z powiatu mieleckiego, 2 miejsce – Zenon Żółkiewicz z powiatu sanockiego, 3 miejsce – Zuzanna Sawa z powiatu przeworskiego, 4 miejsce – Ambroży Żarów z miasta Tarnobrzeg i 5 miejsce – Marcin Kazanecki – powiat niżański,

W grupie II1 miejsce – Izabela Chojnacka pow. tarnobrzeski, 2 miejsce – Nikola Huk pow. lubaczowski, 3 miejsce – Błażej Sędłak pow. mielecki, 4 miejsce – Jan Peszko pow. łańcucki i 5 miejsce – Lena Kozioł m. Tarnobrzeg,

W grupie III– 1 miejsce – Łukasz Grad pow. łańcucki, 2 miejsce –Marcin Wilkus pow. stalowowolski, 3 miejsce – Michał Rak pow. dębicki, 4 miejsce – Dominika Gonet pow. jasielski i 5 miejsce – Paweł Barnaś pow. tarnobrzeski.

Finaliści turnieju, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować województwo podkarpackie w finale centralnym OTWP, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca br. w Technikum Leśnym w Milczu województwo dolnośląskie.

Najmłodszym uczestnikiem turnieju wojewódzkiego był Zenon Żółkiewicz, który otrzymał specjalne wyróżnienie ufundowane przez Wójta Gminy Świlcza Pana Adama Dziedzica.

Finaliści turnieju jak również wszyscy pozostali uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody i wyróżnienia ufundowane w tym roku przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz Fundację ORLEN i Firmę BRANDBULL POLSKA S.A. - KZPT, FHR z Kalisza.
Nagrody i wyróżnienia naszym uczestnikom wręczyli obecni na turnieju Pan Waldemar Szumny przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dh Jan Pac Prezes ZOW ZOSP RP oraz st. bryg. Andrzej Marczenia Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.


Kalwaria Pacławska 2022

W dniu 01 maja 2022 roku w Kalwarii Pacławskiej powiat przemyski odbyły się WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA STRAŻAKA OSP w ramach XXVII Podkarpackiej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Na program uroczystości złożył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2022 a po jego zakończeniu odbyła się Msza Święta koncelebrowana przez strażackich kapelanów pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Adama Szala - Metropolity Archidiecezji Przemyskiej.

Otwarcia uroczystego apelu dokonał Prezes ZOW ZOSP RP – Członek Zarządu Głównego Druh Jan Pac.

W trakcie apelu Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka odznaczyła strażaków OSP odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia państwowe otrzymali: SKZ – Józef Kapłon, BKZ – Andrzej Czapla, Dariusz Gruszka, Rafał Janocha, Krzysztof Krukar, Wiktor Pawluś, Tomasz Sawa, Damian Ukleja, Jerzy Urbanik i Krzysztof Zybura.
Natomiast Prezes ZOW Druh Jan Pac i członkowie Zarządu Głównego ZOSP RP Dh Franciszek Augustyn i Dh Wiesław Kubicki wręczyli odznaczenia korporacyjne, którymi zostali odznaczeni:

Złotym Znakiem Związku OSP RP – Dh Witold Basara, Dh Bronisław Danek, Dh Tomasz Kotliński, Dh Stanisław Stachnik,

Medalem Honorowym im. B.Chomicza – Dh Antoni Frydrych, Dh Stanisław Kędziora, Dh Jan Pieczonka i Dh Stanisław Świder,

Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia uhonorowani zostali: Angelika Kowal i Jakub Jurek - rodzeństwo, członkowie OSP Zalesie gmina Czarna powiat łańcucki, którzy w dniu 28 października 2020 r. z narażeniem własnego życia uratowali starszego, niepełnosprawnego mężczyznę, w którego miejscu zamieszkania wybuch groźny pożar,

Strażacką Gwiazdę Podkarpacia otrzymali: Dh Emil Bieleń, Pan Kazimierz Bik, Dh Stanisław Drobot, Dh Aleksander Dzimira, Dh Stanisław Górski, Dh Roman Iwanicki, Dh Tomasz Lorenc, Dh Zbigniew Pietras, Dh Adam Rajzer, Dh Artur Rudny, Dh Henryk Siara, Dh Piotr Toczyński, Dh Adam Woś, Dh Zbigniew Zyznar i Dh Andrzej Żygadło.
Na zakończenie punktu odznaczeniowego Prezes Jan Pac odznaczył srebrnym medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” Pana Adama Skibę – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za długoletnie wspieranie finansowe zakupów doposażenia OSP woj. podkarpackiego.

W uroczystości w Kalwarii poza Pani Wicewojewodą Jolantą Sawicką uczestniczyli również, Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Kasprzak, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Piotr Pilch, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia, Wicestarosta Przemyski Pan Marek Kudła oraz liczne grono władz wojewódzki i powiatowych ZOSP RP w tym Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP woj. podkarpackiego.
Oprawę muzyczno-wokalną apelu i mszy świętej zapewnił chórek OSP Tarnobrzeg os. Zakrzów pod kierownictwem Prezes OSP Druhny Anety Surowiec a dowódcą uroczystości po raz kolejny był Prezes OSP Pikulice mjr rezer. SG Michał Głocki.
Fot. St.Święch

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl